Инвестор център

Корпоративно управление
Директор за връзки с инвеститорите
Акционерна структура
Устройствени актове
Права на акционерите
Общо събрание на акционерите
2024 ГОДИНА
 • ..::Протокол  1,88MB
 • 2023 ГОДИНА
 • ..::Протокол  2,28MB
 • 2022 ГОДИНА
 • ..::Протокол  2,06MB
 • 2021 ГОДИНА
 • ..::Протокол  2,61MB
 • 2020 ГОДИНА
 • ..::Протокол  3,49MB
 • 2019 ГОДИНА
 • ..::Протокол  9,19MB
 • 2018 ГОДИНА
 • ..::Протокол  1,53MB
 • 2017 ГОДИНА
 • ..::Протокол  1,84MB
 • 2016 ГОДИНА
 • ..::Протокол  1,85MB
 • 2015 ГОДИНА
 • ..::Протокол  2,33MB
 • 2014 ГОДИНА
 • ..::Протокол  191,44KB
 • 2013 ГОДИНА
 • ..::Протокол  939,32KB
 • Информация за одиторите
  Дивидентна политика
  Корпоративен календар
  Финансови отчети
  2024 ГОДИНА
  2023 ГОДИНА
  .:Отчет I-во тримесечие
  .:Отчет шестмесечие
  .:Отчет III-то тримесечие
  .:Отчет IV-то тримесечие
  Годишен отчет
  2022 ГОДИНА
  .:Отчет I-во тримесечие
  .:Отчет шестмесечие
  .:Отчет III-то тримесечие
  .:Отчет IV-то тримесечие
  Годишен отчет
  2021 ГОДИНА
  .:Отчет I-во тримесечие
  .:Отчет шестмесечие
  .:Отчет III-то тримесечие
  .:Отчет IV-то тримесечие
  Годишен отчет
  2020 ГОДИНА
  .:Отчет I-во тримесечие
  .:Отчет шестмесечие
  .:Отчет III-то тримесечие
  .:Отчет IV-то тримесечие
  Годишен отчет
  2019 ГОДИНА
  .:Отчет I-во тримесечие
  .:Отчет шестмесечие
  .:Отчет III-то тримесечие
  .:Отчет IV-то тримесечие
  Годишен отчет
  2018 ГОДИНА
  .:Отчет I-во тримесечие
  .:Отчет шестмесечие
  .:Отчет III-то тримесечие
  .:Отчет IV-то тримесечие
  Годишен отчет
  2017 ГОДИНА
  .:Отчет I-во тримесечие
  .:Отчет шестмесечие
  .:Отчет III-то тримесечие
  .:Отчет IV-то тримесечие
  Годишен отчет
  2016 ГОДИНА
  .:Отчет I-во тримесечие
  .:Отчет шестмесечие
  .:Отчет III-то тримесечие
  .:Отчет IV-то тримесечие
  Годишен отчет
  2015 ГОДИНА
  .:Отчет I-во тримесечие
  .:Отчет шестмесечие
  .:Отчет III-то тримесечие
  .:Отчет IV-то тримесечие
  Годишен отчет
  2014 ГОДИНА
  .:Отчет I-во тримесечие
  .:Отчет шестмесечие
  .:Отчет III-то тримесечие
  .:Отчет IV-то тримесечие
  Годишен отчет
  2013 ГОДИНА
  .:Отчет I-во тримесечие
  .:Отчет шестмесечие
  .:Отчет III-то тримесечие
  .:Отчет IV-то тримесечие
  Годишен отчет
  Проекти по европейски програми
  Друга информация
  Сертификати
 • ..::Сертификат  558,56KB
 • ..::Сертификат  225,63KB
 • ..::Сертификат  759,92KB
 • ..::Сертификат  202,42KB
 • ..::Сертификат  175,4KB