Контакти

ФАЗЕРЛЕС АД

Промишлена зона Запад
7500 Силистра, България

Tel: +359 86 819 206
Fax: +359 86 819 210
Email: info@fazerles.com​

Изпълнителен директор

инж. Милко Кесаровски
тел.+359 86 819 201
E-mail:   info@fazerles.com

Продажби

тел. +359 86 819 220, +359 86 819 221
E-mail: sales@fazerles.com

Доставка на дървесина

тел. +359 86 819 222
E-mail: petkov@fazerles.com

Доставка на материали

тел. +359 86 819 229
E-mail: i.todorov@fazerles.com

Главен счетоводител

Веселка Вълева
тел.: +359 86 819 230
E-mail: valeva@fazerles.com

Директор за връзка с инвеститорите

Мирослава Дюзова
тел.: +359 86 819 206
E-mail:   info@fazerles.com